Kalender / Special Events

LEDELSESDAGEN 2018 - 26 juni 2018

Her i januar 2018 var det nøjagtig 10 år siden, at vi kørte det første Beyond Project Leadership 4 dages kursus! Et kursus hvor vi tog en ny approach til det at arbejde med ledelse som en disciplin.
I de 10 år er der sket rigtigt meget på ledelses fronten – både i det private og i det offentlige. Der er kommet meget mere fokus på, at det at lede et projekt eller en afdeling, både kræver ”leadership-” og ”management skills”. Måske det vi på dansk kunne dele op i ledelse og styring.
I 2017 nedsatte regeringen endda ’Ledelseskommissionen’ med det formål at sikre offentlig ledelse af højeste kvalitet. Alfred Josefsen er et af medlemmerne af Ledelseskommissionen - og ikke uden grund, for Alfred Josefsen er om nogen kendt for at arbejde med ledelse. 
 
Alfred og Michèle synes det kunne være en fantastisk idé at fejre BPL’s 10 års runding med en dag med fokus på LEDELSE med stort L.
Og det har vi heldigvis fået nogle flere med på, så vi kan tilbyde en spændende dag: LEDELSESDAGEN 2018! ☺

Så interesserer du dig for leadership og personligt lederskab, og kunne tænke dig at bruge en dag inden sommerferien på at få et ordentlig spark inspiration, så er denne lederdags-event 26. Juni 2018 noget for dig!
 
Michèle har skruet en god dag sammen og skriver om nogle af dem du bl.a. kommer til at møde:
 
Alfred JosefsenMin gode ven og coach-makker
Alfred Josefsen.

Alfred og jeg har på et ledelseskursus way-back været coach makkere og den fælles platform giver noget helt særligt. Alfred har sine holdninger til hvad god ledelse er, og så har han en enorm erfaring at øse ud af. Han er af mange nok mest kendt for sin rolle som CEO i Irma og de store forandringer han drev igennem der, og flere har måske læst nogle af hans bøger om ledelse. Han er oplægsholder, skribent, blogger og meget mere - senest har han fx også været med i Ledelseskommisionen. Alfred sprudler altid af ideer og tanker om ledelse, hver gang jeg møder ham, så vi skulle ikke bruge lang tid sammen før vi havde ideerne til hvad der skal ske, når han tropper op på Kragerup Gods til juni for at møde alle jer.
 
Et af kerneelementerne fra Alfreds seneste arbejde for Ledelseskommissionen er nemlig dit personlige Ledelsesgrundlag, som Alfred kalder det. Og det kommer du til at høre om d. 26 juni!
MEN; Alfred vil ikke blot tale om det personlige ledelselsesgrundlag. Vi skal også arbejde med det.
 
Hvis alle ledere – privat ansatte såvel som offentligt ansatte - bliver skarpe på deres ledelsesgrundlag, vil det skabe åbenhed i ledelsesprocessen og vi kan undgå at lege blindebuk og gemmeleg, siger Alfred. Dermed kommer vi til at arbejde meget bedre sammen omkring de rigtige værdier.
 
Det personlige ledelsesgrundlag er en slags "varedeklaration" af sit selv som leder. Spørgsmål af typen: Hvad lægger jeg vægt på? Hvad er mine ledelsesværdier? Og hvad er godt medarbejderskab hos mig? Men også emner som hvilken medarbejderadfærd er uacceptabel og hvad arbejder jeg selv med, er vigtige emner i et ledelsesgrundlag. Det vigtige er, at alle i organisationen bliver klogere ved at vide, hvad ledelse er og går ud på. Derfor er ledelsesgrundlaget personligt, skrevet i jeg-form, uden spin, direkte, kort og lige på.
 
Det fordrer tid og refleksionsrum at skrive sit ledelsesgrundlag. Det er en proces og måske ikke noget, som rammer helt i bulls eye første gang. Men at komme igang giver mulighed for at udvikle det, og arbejde videre med det indtil det er det helt rigtige.
 
Vil du tage hul på arbejdet med dit ledelsesgrundlag – ja, så får du altså muligheden for at være blandt de første der prøver processen af: Vi tager fat på det d. 26 juni, hvor Alfred vil guide os igennem processen.

Du kan læse mere om Alfred her og du kan læse mere om Ledelseskommissionen her.
 
Udover Alfred kommer du også til at møde:
 
Min tidligere ledelseskollega Lise Bøgsted som ved noget om energi og balance.....
Lise og jeg har været projektleder kolleger. Og Lise var med på det allerførste af 4 dages kurserne jeg kørte i BPL regi. For nogle år siden startede Lise sit eget firma i en helt anden boldgade end den ingeniørverden hun kom fra. Hun havde været gennem en periode med stress og udbrændthed, og begyndte at studere hvad der sker i kroppen, når vi kommer ud 
af balance - og hvad der skal til for at genvinde balancen. Kombinationen af hendes ledelsesbaggrund og nyerhvervede viden om hvordan vi kan genvinde gejst og energi er RET interessant. Jeg glæder mig til at få endnu mere indsigt i de spændende emner Lise beskæftiger sig med, og få endnu mere inspiration til hvordan jeg kan optimere at brænde igennem som leder - og minimere risikoen for at brænde ud. 
Du kan læse mere om Lise her
 
Min samarbejdspartner gennem mere end 10 år, Ketti Bueno-Ferrer.
Ketti har været med som oplægsholder på samtlige BPL 4 dages forløbene, og øst ud af hendes erfaring og viden om bl.a. at træde i karakter, hvordan du får folk med dig, og din fokus på at connecte til dig selv og andre. Hun har sat mange tanker igang hos mig og mine ledelses kolleger om det at turde være dig, og 'være på' fuldt og helt - ikke mindst som kvindelig leder.
Ketti har sat sig for, at på den dag i juni skal vi fejre alt det fantastiske, vi hver især har opnået gennem de 10 år.....få øje på alle de succes'er vi måske har glemt....?! Kendende Ketti ret, forventer jeg, at jeg og alle jer der kommer, går derfra fuldstændig revnende stolt af alt og det hele vi hver især har bedrevet, og med en energi der ikke er til at slå ned :-)
Du kan læse mere om Ketti her.
 
 
Dertil kommer pragtfulde Birgitte Østergaard, ledende oversygeplejerske på Sjællands Universitetshospital og fortæller om arbejdet med de seneste års  markante forandringer dér.
Store projekter hvor hun og den øvrige ledelse har valgt at drive forandringerne på deres særlige måde.... De er underlagt de stramme rammer der nu en gang
er afstukket i sundhedsvæsenet - men har fundet en vej til ikke at lade sig begrænse af dem, men se det som vilkår, og så se på mulighederne derfra. Birgitte er BPL'er - og det er alle de ledende sygeplejersker og overlæger også - fordi hun tror på, at ledelses mindsettet er mindst ligeså vigtigt som det sundhedsfaglige. 
Du kan læse mere om Birgitte og hendes hold her
 

Alt det praktiske:

LEDERDAGEN er for dig der interesserer dig for ledelse og konstant arbejder med at blive en bedre leder. Det kan være som personaleleder, som projektleder eller som specialist/faglig leder – og det kan være som privat ansat såvel som offentlig ansat leder. Vi taler om Lederskab! ☺ Du behøver ikke at have været afsted på BPL kurserne for at deltage.
 
LEDERDAGEN er en heldags event d. 26 juni 2018 kl 10 til ca 21.  

Det kommer til at foregå på Kragerup Gods, hvor vi har lejet de flotte nyrenoverede kviestalde, og selvfølgelig også skal bruge den skønne natur på stedet.
 
Prisen bliver 4900 DKK + moms og er inklusive forplejning hele dagen. 
 
Tilmelding via vores tilmeldingsportal så snart som muligt.
PS: Tilmelder du dig inden 1. maj 2018 kan du forvente en lille gave, når vi mødes på Kragerup Gods
Et hold fra 2010.....
...et hold fra 2017
...et af vores internationale hold
Ved vintertid....
I sommer og sol....
...og silende regn!
Beyond Project Leadership - Kurser & Konsulentopgaver  | Tlf.: +45 5364 8213 | info@beyondprojectleadership.dk