Training / 2 dages Top-Up programmer / Leading from Within

2 døgns TopUp program - Leading from Within

 
'LEADING FROM WITHIN' handler om indre lederskab. Det handler om at finde dit ledelsesgrundlag og hvordan du kommer så tæt på at leve det som muligt. For at deltage kræver det at du enten har været på BPL 4 dages forløbet, eller har været på et af Stifinderforløbene, således at du kender til og har arbejdet med de grundlæggende værktøjer og mindset vi anvender. Er du i tvivl om du kan deltage, så kontakt os.
 
 
Indhold & udbytte:
En stor del i dette TopUp program er det eksistentielle arbejde med dig selv som leder - og ikke mindst at arbejde med dit personlige ledelsesgrundlag. 
 
Det personlige ledelsesgrundlag er en slags "varedeklaration" af sig selv som leder. Spørgsmål af typen: Hvad lægger jeg vægt på? Hvad er mine ledelsesværdier? Og hvad er godt medarbejderskab hos mig? Men også emner som hvilken medarbejderadfærd er uacceptabel og hvad arbejder jeg selv med, er vigtige emner i et ledelsesgrundlag.
Ledelsesgrundlaget er personligt, skrevet i jeg-form, uden spin, direkte, kort og lige på. Så præcist at du kan dele det med din organisation - og så enkelt at de kan notere sig om du lever efter det.
Det fordrer derfor tid og refleksionsrum at skrive sit ledelsesgrundlag. Det er en proces, og måske ikke noget, som rammer helt i bulls eye første gang - det er et levende dokument du konstant bliver skarpere på, justerer og forfiner. 
 
Ledelsesgrundlaget er et af de kerne elementer Alfred Josefsen har skrevet ind i Ledelseskommissionen's anbefalinger, som bl.a. er sendt ud til alle offentlige ledere.
 
Alfred vil selv være en del af dette TopUp og du vil få direkte sparring på dit personlige ledelsesgrundlag, der hvor du nu er nået til i processen omkring det.
 
Tankerne bag ledelsesgrundlaget spiller rigtig godt sammen med BPL mindsettet - og er vigtigt uanset om man er leder i det offentlige eller private.
Det handler om god ledelse i balance med sig selv, og med synlige resultater!

At få lavet et godt og stærkt ledelsesgrundlag kræver mange overvejelser hos den enkelte - også omkring eksistentielle emner.
Vi kommer derfor til at arbejde med emner inden for eksistentiel ledelse og ikke mindst kunsten at være tro mod sig selv. 
Så det bliver ærligt, enkelt og dig.
 
Du har måske allerede inden du kommer arbejdet en del med dit ledelsesgrundlag - hvor du når vi mødes vil gå skridtet dybere i dine refleksioner og sparringer i gruppen. Men det kan ligeså vel være, at det først er på selve kurset du får startet arbejdet rigtigt op og får konkretiseret hvad dit ledelsesgrundlag skal indeholde. 

Men ét er at finde frem til sit ledelsesgrundlag; noget andet er at leve den ledelse man har sat sig for.
Du kommer derfor også i de her 2 døgn til at tage en rejse rundt omkring dig selv, betragtninger af hvor du er, hvad der er på spil i dit liv lige nu, hvordan du reelt driver ledelse, hvordan du skaber succes omkring dig..... og de justeringer der måske skal til for at du er dit bedste jeg, og i praksis udøver dit ledelsesgrundlag. Herunder også at dele ledelsesgrundlaget med din organisation og køre en åben proces om din udvikling som leder. 
 
Vi kommer til at sparre, dele og reflektere. Holde spejlet op for os selv og tage nogle til- og fravalg. For ikke at vælge er også et valg..... det kommer vi også til at snakke en del om :-) 

Du kan forvente at komme hjem med
  • Dit personlige ledelsesgrundlag nedskrevet i klar og enkel form - og hvor indholdet er stærkt forankret hos dig
  • En dyb indsigt i hvor du skal justere fx din adfærd for reelt at leve dit ledelsesgrundlag
  • Fornyet energi - og den indre drivkraft vækket til at være det du vil....

Form & varighed:

'LEADING FROM WITHIN' kører over 2 døgn - dvs vi starter sidst på eftermiddagen og så kører vi 2 døgn i proces med den samme intensitet og læringsform som du kender det fra 4 dages kurset eller Stifinder modulerne.
Da alle deltagere har de samme forudsætninger kan vi starte på et højt niveau, og med fuld åbenhed og fortrolighed. Det betyder at du er 100% på fra start og kan forvente at vi knokler igennem stort set fra du kommer til vi tager afsted 2 døgn senere - kun afbrudt af en smule nattesøvn de 2 nætter vi er der.

På det her TopUp kører vi i nogle loops omkring tilførsel af ny viden/inspiration, refleksion/sparring alene eller sammen, og ikke mindst så kommer du til at arbejde indad med dig selv, der hvor du er lige nu i dit liv og arbejdsliv. 
 
---------------------------------------

Der kommer maximalt til at køre ét 'BE THE CHANGE' i 2023 eller 2024.
Skriv til os hvis du er interesseret, da vi først opretter når der er nok interesserede.
 
Når dato er fastsat, kan du se datoer for 'LEADING FROM WITHIN' inde under 
'Kalender' : Under opslaget for det specifikke kursus finder du pris, sted, tidspunkt og andet vigtigt info. Det er også i 'Kalender' afsnittet du tilmelder dig :-)
Beyond Project Leadership - Træning i Ledelse  | Tlf.: +45 5364 8213 | info@beyondprojectleadership.dk