MIGU Consulting / Typiske opgaver

Typiske opgaver

Her er nogle af de typiske opgaver Michèle har arbejdet på i kortere eller længere tid for forskellige firmaer de seneste år:
 • Opbygning og ledelse af Project Leadership Partner enheder: Medarbejdere der indgår i projektledelsesteams og arbejder for at identificere og facilitere ledelses-og organisationsmæssige tiltag der kan fremme at projekterne når målene - og gerne hurtigere og bedre.
 • Risiko analyse af projekter på alt det der ikke har med teknik at gøre og fastlæggelse af aktionsplaner for at minimere risikoen
 • Rollen som Project Organisation Manager (Project Leadership Partner) på store engineering projekter og en fast del af ledelsesgruppen. 
 • Planlægning og facilitering af effektive kick offs på projekter; hvor vi får alle medarbejdere med, engageret, committed - og sammen dannet et billede af de væsentligste elementer i projektplanen og hvordan det skal gribes an.
 • Forløb hvor Michèle følger lederne i hverdagen og løbende coacher og sparrer med dem ifht team, kommunikation, ledelse og at drive forandringer så det får størst mulig forretningsmæssig værdi
 • Design af fælles koncept for opstarten af en række projekter i et større strategisk indsatsområde, og facilitering af kick off på samtlige projekter
 • Kompetence mapping af kritiske ikke-tekniske kompetencer for firmaet og arbejdet med at koble det til strategien og den aktuelle situation, analysere gap og fastlægge aktioner for at minimere gap.
 • Nedbrydning af virksomhedens overordnede strategi til de enkelte enheder og facilitering af ledelsesgruppernes udarbejdelse af aktionsplaner på taktisk og operationelt niveau. Herunder at dreje faciliteringen således at medarbejderne inddrages så tidligt som muligt for at styrke ejerskab og tilslutningen, og dermed accelerere implementeringen. Derudover sætte fokus på ledergruppens adfærd i alt hvad de siger og gør, og hvad de skal ændre af autopilot ledelse for at understøtte strategien.
 • Opbygning af ledelsestræningsforløb målrettet virksomhedens behov for at accellerere daglig performance og gøre sig klar til fremtidige krav
 • Design og eksekvering af målrettede træningsforløb for ledere og forandringsagenter, så de er klædt på til at drive forandringer i virksomheden
 • Planlægning af kommunikationsplaner, udarbejdelse af kommunikations materiale og klargøring af ledelsesgruppen ifbm større omorganiseringer og organisatoriske forandringsprocesser
 • Ledelse af forandringsprocessen, kommunikation og forankring af ændring ifbm indførelse af nye arbejdsprocesser og ny teknologi
 • Integration af nye enheder i organisation - fx ved opkøb og sammenlægning af enheder - så integrationen kører så effektivt som muligt
 • Design, planlægning og facilitering af diverse seminarer og workshops
 • Design og implementering af HR projekter: Fx Talent Management, Succession Management, HR Strategies, Leadership Training etc.
 • Implementering af årlige klassiske HR processer som medarbejder udviklings samtaler, Organisational Review og Performance Management.
 • Leder af (og interim ledelse) af Human Ressource Development eller Organisational Development enheder
Beyond Project Leadership - Kurser & Konsulentopgaver  | Tlf.: +45 5364 8213 | info@beyondprojectleadership.dk