Training / 4 dages BPL core program

4 dages BPL core program

Hvorfor er nogle opgaver næsten forudbestemt
til succes mens andre falder til jorden?

Hvad er forskellen på den effektive leder
med flotte resultater og den
gennemsnitlige leder?

Hvad er det, de mennesker kan, som skaber
energi, fremdrift og ekstraordinært gode
resultater med deres team?

Spørgsmål der er interessante hvad enten du fx er projektleder for et teknisk projekt, linieleder der skal have ændret en arbejdsform eller en kultur, eller specialist som har en opgave, der kræver at du får en gruppe af folk til at arbejde sammen mod samme mål.  Det handler nemlig alt sammen om Leadership.

Traditionel projektledelse fokuserer bl.a. på styring af tid, økonomi og projektets deltagere som taktiske ressourcer. Ligesom traditionel linie ledelse fokuserer på bl.a. økonomi, styring af ressourcer og faglig udvikling. 

Beyond Project Leadership forudsætter disse værktøjer, men går skridtet videre og stiller skarpt på tre andre og helt afgørende kompetencer hos dig som leder:

  • Proaktiv planlægning som en intuitiv metode og tankegang
  • At kunne skabe en fælles oplevelse af teamets fremtidige mål og succes
  • Evnen til at sætte dig selv i spil - fuldt og helt!, få folk med dig og skabe resonans i teamet

Forskellen på effektiv og gennemsnitlig ledelse skal netop findes i synergien mellem de tre kompetencer hos dig som leder! 

 

Beyond Project Leadership - Træning i Ledelse  | Tlf.: +45 5364 8213 | info@beyondprojectleadership.dk