Training / 4 dages BPL core program / Hovedelementer / Kunsten at sætte mål

Kunsten at sætte mål

At sætte mål er en kunst. De skal både være specifikke og objektivt målbare for at vi kan bruge dem til at vurdere om vi leverer varen eller ej. De skal også helst være kommunikerbare til teamet, så de kan committe sig til det. Og samtidig skal de også vække noget i os - hvis vi gerne vil rykke os.
Derfor bruger vi en hel del tid på BPL forløbene på at arbejde med vores mål. For at forstå målet og kunne kommunikere det er en væsentlig forudsætning for at kunne lave en plan for at nå målet.....
 

Gør målet personligt

For Michèle er noget af det vigtigste, hun har taget med fra Stifinder programmet at sætte sig personlige mål. På de fleste arbejdspladser får den enkelte typisk målet udstukket andetsteds fra – f.eks. fra kunder eller fra ledelsen. De mål ser Michèle som ”sine basismål”. Det er det, vi skal levere – end of discussion!
 
"Men for at få energien frem hos den enkelte, finde passionen, få drivet og det proaktive i spil, finde det som er det interessante for mig og mit team, så skal jeg ind og sætte ”det lille ekstra” i målet proaktivt. Dét, som Stifindere kalder '113% mål' ” siger Michèle.
 
Vil du have folk til at outperforme, er det vigtigt at gøre målet nærværende for den enkelte og nuancere det med forståelse for, at folk motiveres af helt forskellige ting.
 
I de steder Michèle har arbejdet sættes der typisk individuelle forretningsmål og udviklingsmål for det kommende år – og da de skal være objektivt målbare, står de som en række tal i virksomhedens systemer. Men for mange ledere og medarbejdere er tal kun midler eller indikatorer uden kraft. Dvs at tallene i sig selv ikke nødvendigvis tænder noget hos folk. Derfor skal du ind og arbejde med at omsætte de tal til noget, du synes er interessant, og som kan motivere dig. Og det som kan motivere dit team til at outperforme - og så I når de "basis mål" der er sat for jer.

Fælles Mål 

Netop fordi vi har forskellige referancerammer, sprog og tænkestile, er det afgørende at få skabt en fælles oplevelse af teamets mål og retning, vejen derhen og den teamkultur, medarbejderne vil bruge som afsæt for at nå i mål.

På Beyond Project Leadership lærer du derfor at koble dine analytiske og logiske evner med din følelsesmæssige intelligens for at skabe fuld resonans i teamet omkring jeres mål.

 Beyond Project Leadership, Foto: Anette Dalum

Følelsesmæssig intelligens

Daniel Goleman – kendt for sine bøger om følelsesmæssig intelligens, har ”analyseret” sig til at klimaet – det vil sige den måde, medarbejderne har det på – tegner sig for godt 30% af det økonomiske resultat.

Goleman har ligeledes påvist, at når der er resonans i teamet, er lederen mindre udsat for stress og modstand og får lettere ved at gennemføre forandringer og processe teamet i mål. Engagementet og den fælles fremdrift er tilsvarende større, og når projektteamet rykker, skaber det ejerskab og engagement - og ofte spændende og nye resultater!

Beyond Project Leadership - Træning i Ledelse  | Tlf.: +45 5364 8213 | info@beyondprojectleadership.dk