Circlen om Beyond Project Leadership

Michèle Gundstrup - Founder & Managing Partner

Michèle er en kreativ forandringsleder med struktur og forretningsfokus i hendes ingeniør gener. Hun er founder og ejer af Beyond Project Leadership. Her driver hun såvel BPL kursus forløbene, samt special designede konsulent opgaver under overskriften Michèle Gundstrup Consulting - eller Beyond Consulting, som vi også kalder det.

Beyond Project Leadership, Foto: Anette Dalum

Beyond Project Leadership er for Michèle en tankegang, en form, en approach og en holdning til at drive værdibaseret ledelse der rykker. Lederskab knyttet tæt op på forretningen og dine mål.

Du kan således arbejde med Beyond Project Leadership både gennem at deltage i vores 4 dages BPL trænings program eller ved at få Michèle ind som konsulent på specifikke opgaver for dig.
 
Michèle, der oprindeligt er uddannet civilingeniør i kemi og har efteruddannelse inden for ledelse, executive coaching, strategisk HR business partnership, forandringsledelse  og organisations psykologi, har de sidste mange år arbejdet med ledelse af opgaver, hvor målene har været ekstraordinære, og hvor det har været essentielt, at det forretningsmæssige perspektiv stod forrest i al ”det bløde”, der blev sat i kraft.

Michèle har i mere end 16 år været ansat i NNE og Novo Nordisk, hvor hun har arbejdet med project execution excellence, forandringsledelse, design- og implementering af større forandringsprocesser i organisationen, brugen af strategisk HR til at nå unikke mål, opbygning og træning af sublime teams samt coaching af ledere til at gennemføre ”det umulige”.
Igennem hendes ansættelse i NNE har Michèle arbejdet i Global Consulting og dermed arbejdet på opgaver og projekter for en stor del af NNEs kunder i biotech/pharma/engineering, så som fx Novozymes, Novo Nordisk, Leopharma, Topsøe, UCB og hospitalssektoren.
Senest har Michèle arbejdet som HR Director og Global HR Business Partner i FLSmidth med strategisk brug af HR globalt til at nå forretningsmålene.

Hun har også været ansat i konsulentfirmaet Stifinder, hvor hun har arbejdet med leadership ud fra stifindertankegangen. En koncept og træningsform der går andre veje end de traditionelle - men arbejder for at få etableret den energi og passion der skal til hos den enkelte og i teamet. Det kan du læse mere om på Pathfinders hjemmeside. 

Den kombination er det der gøres brug af i Beyond Project Leadership - både i BPL træningsforløbene og de øvrige opgaver Michèle udfører - hvor Michèle's mange praktiske erfaringer fra projekter kobles op på de modeller og teorier der anvendes.

Michèle har arbejdet på både store og mindre projekter, og i store og små organisationer: ”Processerne er de samme om det er et stort eller lille projekt. Energien og tiden du bruger på de enkelte elementer er blot afstemt ifht størrelsen. Det er simpel forholdsregning,” fortæller Michèle

Michèle har en inderlig tro på at det er den måde du driver ledelse på, der skaber forskellen. Hun tror på at du skal være dig selv så nær, så bevidst, at du forstår med krop og sjæl hvad der sker omkring dig, kan følge energier og stiler efter at fange øjeblikket, når det er der. Det kræver at du tør bruge dig selv fuldt og helt - tør være dig og lede med mere end hovedet. 

'Be the change you want to see', er et af Michèle's yndlings citater.
'When the going gets tough, the toughs get going' er et andet.
For de der kender hende, ved vi det ikke er helt uden grund at hun nævner de to.

Til venstre kan du læse mere om nogle af de partnere, der enten direkte eller indirekte er linket op om BPL kurserne og de andre opgaver Michèle har haft som konsulent eller leder. Du kan også læse lidt mere om Michèle her på LinkedIn eller inde på Stifinders side om Stifindereffekten.

Michèle kan kontaktes via mail her eller på mobil +45 5364 8213

Beyond Project Leadership - Kurser & Konsulentopgaver  | Tlf.: +45 5364 8213 | info@beyondprojectleadership.dk