Om os / Circlen.... / Stifinder

Stifinder & Beyond Project Leadership

Beyond  Project Leadership kurserne spiller rigtigt godt sammen med det større og tungere 3 modulers Stifinderprogram hos Stifinder.

Det var nemlig hele tanken da Michèle i sin tid - mens hun arbejdede hos Stifinder -  udviklede BPL 4 dages Core programmet, og kombinerede hendes praktiske erfaring med mindsettet og arbejdsformen i Stifinder forløbet: At de to programmer skulle supplere hinanden.
Og det var det Michèle og Lasse Zäll aftalte skulle fortsætte, da Michèle stoppede i Stifinder.
Fordi det giver en fantastisk synergi i organisationer, hvor der både er BPL'ere og Stifindere.
 
Programmerne er meget forskellige i længde og pris, og der er selvfølgelig også en del forskel på indholdet - ikke mindst fordi begge programmer konstant udvikler sig. Men de suplerer hinanden fortsat: Deltagerne på hhv Stifinder programmet og BPL Core programmet får samme mindset og taler samme sprog, og kan således arbejde intenst med koncepterne og få skabt den dynamik der skal til for at rykke igennem i organisationerne. 


Der er BPL'ere der efter nogle år vælger at tage det store Stifinder program. Og der er Stifindere der efter nogle år vælger at tage på BPL Core programmet, for at få en brush up på nogle af alle værktøjerne, få ny inspiration og få konkrete eksempler på, hvordan de kan overføre deres stifinder læring til dagligdag i praksis. 

Og sådan skal det være. For det skaber en stærk synergi i organisationerne.

   
Stifinderen handler om
coachen Lasse Zäll
og Stifinderprogrammet!
Beyond Project Leadership - Træning i Ledelse  | Tlf.: +45 5364 8213 | info@beyondprojectleadership.dk