Training / 4 dages BPL core program / Værktøjer

Værktøjer

Beyond Project Leadership, Foto: Anette Dalum

På BPL arbejder vi med mange af de værktøjer, der fx også bliver brugt i Pathfinder og på stifinderprogrammet

Fælles for den måde Michèle introducerer værktøjerne på er at få det gjort operationelt og intuitivt. Sådan at de fungerer i en travl hverdag og naturligt kommer i spil. Sådan som hun har brugt dem i rigtig mange forskellige sammenhænge.

Du kommer bl.a. til at arbejde med:

  • HBDI™ – et værktøj baseret på spørgsmål til afdækning af tankeprofiler som udgangspunkt for individuelle og teambaserede udviklingsprocesser. HBDI™ står for Herrmann Brain Dominance Instrument og er udviklet af Ned Herrmann under indflydelse af pioneerer inden for hjerneforskning.
  • V-modellen - Drexler/Sibbet Team Performance model om opbygning af high performance teams
  • U-modellen – fælles ’presencing’ af et fremtidigt mål udviklet af Otto Scharmer, MIT, Boston USA
  • Den Proaktive Planlægnings Model som Lasse Zäll har beskrevet i sin bog og implemenering af den i dit projekt 
  • Grove Consultants Graphic Gameplans – grafisk fremstillelse af aktionsplaner. 
  • Reflektion og Visualisering - koblet til dit projekt i organisationen
Beyond Project Leadership - Træning i Ledelse  | Tlf.: +45 5364 8213 | info@beyondprojectleadership.dk