Training / 4 dages BPL core program / Hovedelementer / Effektiv Kommunikation

Effektiv Kommunikation

Kommunikation er en ledelses disciplin der skal trænes og vedligeholdes konstant. På BPL forløbene er din kommunikation som leder derfor et gennemgående tema.

HBDI 

Ned Hermanns HBDI model sætter fokus på vores foretrukne måde at gå til en opgave på. Indsigten i HBDI og de profiler vi hver især har kan hjælpe til at opnå en større indsigt i foretrukne tænke-, handle- , beslutnings- og kommunikationsmønstre. Denne indsigt gør det muligt både at effektivisere egne mønstre, og også at forstå andres. Noget der kan være ganske vigtigt hvis du fx skal få dit team i spil, og få folk med dig. HBDI sætter fokus på styrken ved forskellighed og på at drage fordel af forskelligheden til højere grad af kreativitet og præstation i et team.
 
HBDI er udviklet i 1976 af Ned Hermann på baggrund af 15 års forskning af hjernen , og bygger på praktisk og teoretisk viden om hjernens funktion. 
 
På BPL kurserne bruger vi bl.a. HBDI til at tale effektiv kommunikation og til at sætte fokus på teamet og hvordan du får det bedst i spil, og folk committed til opgaven. 

Forskellige Tænkestile

På Beyond Project Leadership arbejder vi bl.a. med forskellige tænkestile. Forskningen har vist at hjernen har fire distinkte og specialiserede strukturer, som i grove træk svarer til fire forskellige tænkestile.
 
Alle mennesker kan bruge alle fire måder at tænke på, men vi har hver især vores foretrukne stil: Nogle er overvejende analytiske, andre er strukturerede eller konceptorienterede og atter andre er følelsesbetonede i deres måde at håndtere udfordringer på.
 
Under pres ændrer disse tænkestile sig yderligere. Der er ingen rigtig eller forkert tænkestil. Alle er lige vigtige. Og det er vigtigt at afdække teamets tænkestile for at få det bedste udbytte af forskellene i teamet og opnå flow i teamets kommunikation og løsning af projeket.
 
Beyond Project Leadership, Foto: Anette Dalum
Beyond Project Leadership - Træning i Ledelse  | Tlf.: +45 5364 8213 | info@beyondprojectleadership.dk