Training / 4 dages BPL core program / Fokus & Form

Fokus & Form

Som i alt hvad Pathfinder og Beyond Project Leadership arbejder med er  metoderne på BPL forløbene utraditionelle, men højeffektive og bygger på simple redskaber og indsigter, der fører til en forståelse for, hvordan man skaber en meningsfuld fremtid i sit arbejdsliv, familieliv og personlige liv.

Målet er at udvikle ledere og specialister med kompetencer, der gør at de kan gå forrest i forandringsprocesser og gør dem i stand til at udøve ledelse rettet mod at nå ambitiøse mål sammen med kolleger og medarbejdere.

Du vil blive inspireret mange steder fra og få mange vinkler på hvad der skal til for dig for virkelig at skabe en anden form for ledelses kraft. 
Og så vil du lære hvad det vil sige at være i flow og være til stede fuldt og helt der hvor man er.  
Go with the flow, and Be the Change you want to See er to sætninger du kommer til at få en helt anden forståelse af efter de 4 dages forløb. 
 

På BPL programmet veksler vi hele tiden mellem 3 læringsspor:

  • Teori, hvor du introduceres til forskellige modeller, værktøjer mv og hvor du får inspiration til hvordan du kan bruge disse i hverdagen
  • Praktiske øvelser, hvor du arbejder med din egen opgave eller projekt ud fra modellerne og værktøjerne, der er blevet præsenteret
  • Sparring med andre og deling af de indsigter du opnår

Undervejs i forløbet får du også del i mange af Headcoach, Michèle Gundstrup’s, erfaringer som coach på omfattende og meget ambitiøse projekter i bl.a. NNE Pharmaplan (tidligere Novo Nordisk Engineering, NNE), Novo Nordisk, Novozymes, Topsøe, Køge-Roskilde sygehuse og andre virksomheder hun har arbejdet med.

Fokus på lederskab

Fokus er udelukkende på dit lederskab og dine evner til at skabe et high performance team. Nogle af de hovedelementer vi arbejder med de 4 dage er :
  • At bygge teamet op og komme rigtigt fra start
  • At planlægge proaktivt i detaljer
  • At fange medarbejdernes forskellige tænkestile, og kommunikere ved hjælp af ’whole brain thinking’
  • At skabe fælles forståelse omkring målet
  • At skabe en kultur, der motiverer og fremelsker ægte engagement hos alle i teamet
  • At udøve autentisk lederskab
  • At forstå og føle den ægte indre kraft der adskiller Leadership fra Management – og kan føre dig Beyond

Programmet er intensivt og der arbejdes i et lærings miljø der sikrer at det vi kommer igennem ikke blot bliver ved teorier og tanker, men bliver et mindset og nogle værktøjer du intuitivt bruger efterfølgende. 

 
Beyond Project Leadership - Træning i Ledelse  | Tlf.: +45 5364 8213 | info@beyondprojectleadership.dk