Training / 4 dages BPL core program / Hovedelementer / Team opbygning

Teamet

Som leder er det alt afgørende hvordan du får sat dit team i spil ifht den opgave I står over for. Ofte har du som leder ikke muligheden for at sammensætte dit team præcis som du kunne ønske det, eller det er umuligt for teamet samlet at få den helt rette sammensætning af faglige- og personlige kompetencer ifht opgaven og de udfordringer der ligger.
Derfor er arbejdet med teams og opbygning af teams et vigtig element i BPL træningen. Ikke mindst at forstå hvor og hvad du skal prioritere ifht alle de andre opgaver du har som leder.

Succes fra starten

Om du får dit team i mål med succes afhænger af hvordan du får sat teamet og processen igang. Den bedste start er at anerkende at teamdeltagerne er individer med forskellige referencerammer og tænkestile.
 
Det er i høj grad vores referencerammer og dermed vores ”sprog” – fagsprog såvel som personlige sprog - der former vores virkelighed: Vores tilgang, opfattelse og oplevelse af ting og situationer, og dermed vores forståelse og kommunikation med andre.
 
Vi er tilbøjelige til at analysere og vurdere andres tanker og handlemønstre ud fra vores egne referencerammer og det skaber nemt misforståelser. Får du fat i forskellighederne fra starten, og sat ord på dem sammen med teamet, har I istedet et stort potentiale og fantastiske kvaliteter, I kan bruge til at skabe jeres succes.
 
Beyond Project Leadership, Foto: Anette Dalum
 

Team Opbygning

På BPL forløbene arbejder vi ud fra Drexler og Sibbets team model. Vi arbejder med en forståelse af de enkelte elementer i den, hvordan du kan arbejde med den i forskellige dagligdags situationer og ikke mindst hvordan du bruger den "i flow".
 
V-modellen
Beyond Project Leadership - Træning i Ledelse  | Tlf.: +45 5364 8213 | info@beyondprojectleadership.dk