Training / 4 dages BPL core program / Hovedelementer

Hovedelementer

Hvis man skal skære de 48 timers program over de 4 dage ind til benet, så er der basalt set 5 hovedtemaer vi er rundt om. Mange af temaerne flettes ind mellem hinanden, berøres på forskellig vis og fra flere vinkler, og der arbejdes endda ofte med flere temaer samtidig. Det giver god mening, da meget af det hænger godt sammen.
 
Fælles er at det alt sammen er vigtige elementer når vi taler leadership - og hvad der skal til for at gå Beyond. Og det er alt sammen noget Michèle har brugt og oplevet har skabt resultater i projekter for dygtige ledere. 
 
Du kan få en appetitvækker på hovedelementerne her:
Beyond Project Leadership - Træning i Ledelse  | Tlf.: +45 5364 8213 | info@beyondprojectleadership.dk