/ Effektiv Opgaveløsning

Effektiv Opgaveforståelse og -løsning

I Michèles løsningsform af opgaver, arbejder hun meget ud fra den tankegang der præger BPL træningsforløbene - og den resultat orientering og forretningsmæssige tankegang Michèle har fra sin baggrund i engineering verdenen. 
 
Michèles første spørgsmål til dig, når du henvender dig med en opgave, vil typisk være hvad målet er. Hvad er det for et billede du har af slut situationen?
Dernæst vil Michèle spørge ind til det der kan identificere hvor I er nu. Det kan være om der er en bestemt form der er krævet, om der er procedurer og regler der skal følges,  om der er bestemte issues at tage højde for, hvilken historie der knytter sig op om opgaven, hvor meget tid I har, opgavens kompleksitet, link til andre aktiviteter osv.
Alt sammen for at I sammen kan blive enige om hvad det 'Conceptuelle Design' for løsningen af den opgave er og hvad Michèles rolle, ansvar og leverencer skal være.
 
Afhængig af opgavens størrelse og omfang vil Michèle typisk vende tilbage med et 'Basic Design' for opgaveløsningen, så I kan lave en aftale og komme igang. 
 

Om forandringer

Hvis vi gør som vi plejer, så ender vi der hvor vi plejer at ende.
Det er der et kinesisk ordsprog der siger.
 
Et af de første spørgsmål man som leder skal stille sig selv, når man vil skabe en forandring, er hvorvidt der er tale om en justering af det eksisterende, eller om vi kigger efter helt nye veje.
 
Det samme spørgsmål gælder hvis du vil have løst en speciel opgave: Har du behov for ekstra arbejdskraft for en stund til at løse noget konkret, eller har du behov for at der bliver kigget på opgaven ud fra en ny vinkel end det I har gjort til nu? Eller en kombination??

Det er også typisk spørgsmål Michèle vil stille dig når I mødes. 
 
Beyond Project Leadership - Træning i Ledelse  | Tlf.: +45 5364 8213 | info@beyondprojectleadership.dk