Nye indlæg

Nedenfor finder du vores BLOG, hvor vi nu igen ind imellem poster oplæg til inspiration, diskussioner, nyheder, mv. 
I nyhedsbrevet, der kun kommer ca 6-8 gange årligt, vil der være en opsummering af de ting der postes her på bloggen. Så du kan tilmelde dig nyhedsbrevet og være sikker på at holde dig ajour med hvad der kommer - uden at blive overlæsset med nyheder fra os. 
-------------------
BLOGGEN:

Kirurgisk afdeling på Roskilde og Køge Sygehuse rykker for vildt!

20-10-2015 12:00
I efterhånden en del år har jeg haft fornøjelsen af at arbejde tæt sammen med sygeplejersker og læger i ledende stillinger på Kirugisk Afdeling på Roskilde & Køge Sygehuse. Det har både været når en eller flere af dem har været afsted på et af vores BPL kurser og når jeg som konsulent har fx planlagt og faciliteret ledelses seminarer.
Det seneste år har vi arbejdet med den nye sygehus strategi. Et arbejde der endnu engang har vist hvad sygehusvæsenet kan!!Når de enkeltvis eller fx afsnitsvis i par mellem den ledende sygeplejerske og læge har været afsted på BPL kurserne, har de typisk haft gedigne udfordringer med, som de har fokuseret ledelsesmæssigt på de 4 dage de er igennem kurset. For at drive en effektiv enhed på et hospital kræver ledelse, prioriteringer, øje for optimeringsaspekter, sublim kommunikation, evnen til at sætte folk i spil på den bedste måde osv osv - og ikke mindst kræver det stort personligt lederskab.
At den læge- og sygeplejefaglige kompetencer er i top er en selvfølge, men det gør det desværre ikke alene. Der skal også ledelse til.

Faglighed og Ledelse hånd i hånd
Ligesom ved et superliga hold er det ikke nok at få de bedste spillere på holdet; hvis de ikke kan spille optimalt sammen og bruge hinanden så 2+2 det minimum giver 5, så vinder de ikke turneringen. Og hvis de på de enkelte afdelinger på hospitalet ikke kan få alle medarbejderne - OG patienterne - til at spille optimalt sammen, så 2+2 ikke kun giver 5 men med de krav der stilles til hospitalerne helst skal give 7!, så vinder de ikke kampen om at få mest muligt ud af ressourcerne på landets hospitaler, og dermed lykkes med at indfri alle de mange mange ønsker og krav der er til dem fra såvel befolkning og politikere.

Det er fantastisk at opleve det store fokus der er på Kirurgisk Afdeling på Roskilde og Køge Sygehuse BÅDE på det sundhedsfaglige OG på ledelses elementet for at lykkes med målene inden for hospitals sektoren - men endnu mere fantastisk er det at se de resultater de opnår ved dette fokus!

 
Sparring på tværs af virksomheder - og forskellige verdener
På BPL kurserne har deltagerne en opgave med; en udfordring de står med i det daglige og som de har brug for at fokusere på koncentreret over nogle dage for virkelig at få fat om, og få besluttet sig for de rette tiltag. Noget der ikke er sammenhængende tid til i en travl hospitals hverdag, men som ledelsen der finder nødvendigt hvis der skal ændres markant på tingene.
Yderligere har de valgt at deltage på kurserne sammen med ledere fra andre offentlige- og private virksomheder. For netop at fokusere på ledelse og ikke ryge ned i fælden med i stedet primært at diskutere sundhedsfaglige emner og falde tilbage på tanken 'at vores verden er speciel og der kan vi ikke umiddelbart bruge andre branchers ledelsesmæssige udfordringer'.

Det interessante er nemlig, at på kurserne oplever vi at de ledelsesmæssige udfordringer deltagerne står med er meget ens, omend du er IT projektleder i et mindre firma eller står som projektleder for et større ingeniør byggeri, om du er afdelingsleder eller konsulent i en privat virksomhed der skal have ændret kulturen og de
primære arbejdsprocesser eller du er specialisten der skal have en større gruppe af interessenter til at følge dig, for at kunne nå i mål.

Der er en fantastisk energi og sparring på tværs af de ledere der deltager - og ofte fortsætter de netværk og relationer der opbygges på kurset, også efter de er kommet hjem, og folk mødes eller ringer sammen og sparrer om stort og småt, og følger op på hinanden.

Arbejdet med den nye sygehus strategi
For knapt et år siden lancerede Henrik Villadsen (sygehusdirektør på Roskilde Køge Sygehuse) sygehusets nye strategi. En meget visionær strategi der sætter retning for hvad der særligt skal kendetegne deres hospital, som bliver Danmarks 5. universitetshospital samlet på Køge lokationen under navnet 'Sjællands Universitetshospital'.

Jeg blev kaldt ind til at hjælpe med at få den overordnede strategi "brudt ned" til hvad der skulle ske og hvordan der skulle arbejdes med den i Kirurgisk Afdeling. Et meget spændende arbejde - især i en så stor afdeling som Kirurgisk som yderligere har den kompleksitet at være spredt på forskellige geografiske lokationer.

Vores tilgang til strategi arbejdet i ledelsesgruppen på kirurgisk har været både ambitiøs og pragmatisk - og meget involverende. Så udover at der er udnævnt ambassadør par for de enkelte delstrategier er der også udpeget nøglepersoner i samtlige afsnit og på tværs af faggrupper, og alle disse har præget både hvordan vi har arbejdet med strategien samt indholdet af de konkrete delelementer. For som afdelingsledelsen siger: "Det er medarbejderne der ved bedst hvordan vi gør tingene i hverdagen, og hvor vi kan gøre det smartere eller bedre. Og de er kommet med SÅ mange gode ideer, og har kastet sig uforbeholdent ud i at få dem implementeret".
 
Her i slutningen af september havde vi en 24 timers workshop på Kirurgisk med hele afdelings- og strategi ledelsen, ambassadører, viceambassadører og nøglepersoner. En workshop der havde til hensigt at få "drejet planen 90 grader" og rykket fokus fra delstrategierne på afdelingsniveau til konkrete aktionsplaner for de enkelte afsnit på tværs af alle 6 delstrategier.

I den forbindelse lavede vi så også en status på hvad der var sket af ny tiltag, forbedringer osv her siden vi startede i November 2014 og på de mål der ligger inde i årsaftalen for området (red: de konkrete mål afdelingen skal nå ifht patienter, belægning, behandlinger mv). Da jeg sad og hørte de enkelte afsnit en for en stille sig op og løbe status igennem, blev jeg pave stolt over at være "lidt" med på det hold :-) Den energi der var blandt medarbejderne var ikke til at tage fejl af - og den stolthed de udstrålede ifht de positive tiltag der var realiseret for patienterne var til at føle på.
Hvor ville det være befriende hvis pressen bare engang imellem også fokuserede på den slags solstrålehistorier (som der sikkert er mange af også på andre sygehuse?!) i stedet for kun at svælge i alt det der ikke fungerer optimalt.

Anyway; den listning var kun starten på workshoppen for at vi alle havde et fælles billede af hvor vi var - og for at de forskellige afsnit kunne blive
inspireret af hinanden og få øje på der hvor der med fordel kunne laves endnu mere på tværs - og som døgnet skred frem blev det blot bedre. Høj energi fra alle, ikke noget med kaffepauser og snik snak men koncentrerede og ivrige diskussioner, mens enkelte blev sendt afsted efter forsyninger mens andre arbejdede videre. Team arbejde når det er bedst! På slutningen af workshoppen var det igen en fornøjelse at opleve præsentationen af meget konkrete planer og tiltag - hvoraf flere af dem allerede var aftalt og skudt igang undervejs - præsentationer  
med højt energi niveau trods der havde været arbejdet sent og konstant; og at alt parallelt blev skrevet ind og samlet hos ledelsen mens præsentationerne løb af stablen. High Performance Team arbejde når det virker!
 
Så kort og godt: De er bare for seje på Køge Roskilde Kirurgisk! De rykker simpelthen for vildt..... :-)
 

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til dette indlæg

Skriv en kommentar

 
Beyond Project Leadership - Træning i Ledelse  | Tlf.: +45 5364 8213 | info@beyondprojectleadership.dk